شرکت کانسار معدن ماندگار پارسیان

 

شرکت کانسار معدن ماندگار پارسیان در جهت عملیات اکتشاف و استخراج مواد معدنی شامل فلزات و غیرفلزات، خرید و فروش مواد معدنی، کاووش گری معادن، خرید و فروش ماشین آلات معدنی، صادرات مواد معدنی شامل فلزات و سنگ های تزیینی ساختمانی و خاک های رس و نسوز فعالیت می کند.

 

 

  • معرفی اجمالی از شرکت و فعالیت های آن:

این شرکت با مشارکت شرکت های بناماندگار نصر پارس و شرکت انرژی معدن نصر ثبت گردیده است و فعالیت آن در حوزه معدنی می باشد.زیر حوزه های فعالیت این شرکت در زمینه عملیات اجرایی، شناسایی ،اکتشاف و استخراج سنگ های تزئینی، مواد معدنی فلزی و غیر فلزی و خرید و فروش مواد معدنی، خرید و فروش معادن، خرید و فروش ماشین آلات معدنی، سنگ بری و سنگ فروشی ،فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه معدن می باشد.

 

اعضای هیئت مدیره

عبدالرضا عمید

کارشناسی ارشد آبخیزداری

رئیس هیئت مدیره


محمد حسین مسعودی

کارشناسی ارشد مهندسی آب

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره


میثم نصرالهی

دکتری مهندسی صنایع

عضو هیئت مدیره


علی اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

عضو هیئت مدیره