عمرانی _ زیربنایی

 

پروژه آماده سازی و تسطیح اراضی شرقی منطقه ویژه اقتصادی ری

افتخاری دیگر در کارنامه هلدینگ بناماندگار نصر پارس

 

 

نام پروژه:

عملیات اجرایی آماده ­سازی و تسطیح زون B1 و B2 اجرای معابر مورد نیاز در این زون واقع در اراضی شرقی منطقه ویژه اقتصادی ری

 

کارفرما:

شرکت پارسایان انصار معین ری

 

محل پروژه:

اراضی شرقی منطقه ویژه اقتصادی ری:

آزادراه خلیج فارس تهران-قم، شرق کریدور نفت و گاز، جنوب شهرک صنعتی شمس آباد و شمال رودخانه شور

 

 

 

موضوع پیمان و شرح اجمالی عملیات:

1- عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل یا محل خاکریز یا محل دپوی داخل زون موضوع قرارداد به هر فاصله و  باراندازی آن

2- انجام عملیات دکاپاژ و بسترسازی به هر نحو و متراکم نمودن بستر با تراکم ذکر شده در اسناد مدارک پیمان

3- انجام عملیات پخش، آب پاشی، میکس و رگلاژ لایه های خاکریزی و متراکم سازی با تراکم و ضخامت مورد نیاز طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل سطح پروفیله